Opcija sa dve cevi

Mogućnost prebacivanja između cevi visokih performansi i cevi visoke rezolucije